آزمون ورودی میان پایه های هشتم و نهم متوسطه دوره اول رهیار

آزمون ورودی میان پایه های هشتم و نهم متوسطه دوره اول رهیار

آزمون میان پایه پایه های هشتم و نهم در روز ۲۷ اردیبهشت ۹۷ از ساعت ۸:۳۰ صبح در ساختمان مرکزی رهیار (واحد متوسطه دوره اول) برگزار می شود.

 

نمونه سوالات آزمون ورودی هشتم: 

   

نمونه سوالات آزمون ورودی نهم:  

   

0