معماری

اعضای انجمن اولیاء و مربیان – سال ۹۷-۹۶ – واحد متوسطه دوم رهیار – شعبه پونک

شگفتا هرچه تو را به یاد آورد زیباست

شماره تلفن و آدرس ایمیل اعضای محترم انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان رهیار

سال تحصیلی ۹۷-۹۶

 • جناب آقای حمید بهنام (ولی محترم دانش آموز مهدی بهنام- پایه چهارم)

۰۹۱۲۱۵۹۷۷۵۶

Behnamh22@gmail.com 

 • جناب آقای حسن سعیدی (ولی محترم دانش آموز شروین سعیدی – پایه چهارم)

۰۹۱۲۳۱۱۳۸۳۱

saeedi.hasan@gmail.com 

 • جناب آقای هادی موسوی (ولی محترم دانش آموز ارشیا موسوی – پایه چهارم)

۰۹۱۲۱۰۲۰۶۱۶

 • سرکارخانم خدیجه سیاهلو (ولی محترم دانش آموز دانیال نوری مقدم- پایه چهارم)

۰۹۱۲۲۱۱۰۵۰۰

ssiahlo@yahoo.com

 • سرکارخانم سیده زهرا مهاجرزاده (ولی محترم دانش آموز مجتبی پاکروان – پایه چهارم)

۰۹۱۲۴۴۰۸۷۷۵

vmohajerzadeh@yahoo.com

 • جناب آقای سعید اسدیان (ولی محترم دانش آموز سپهر اسدیان – پایه یازدهم)

۰۹۱۲۵۴۹۰۴۶۰

 • سرکار خانم لیلا جمشیدی (ولی محترم دانش آموز عرفان کیالها – پایه یازدهم)

۰۹۱۲۶۱۴۳۰۱۸

 • سرکار خانم بیتاسادات دیارجانی (ولی محترم دانش آموز امیرعلی کتیرایی – پایه یازدهم)

۰۹۱۲۸۰۱۷۱۹۱

 • سرکار خانم ماندانا یاری پور  (ولی محترم دانش آموز آبتین سعیدپور – پایه دهم)

۰۹۱۲۲۲۱۴۴۰۵

 • سرکار خانم مهرنوش آباده ای (ولی محترم دانش آموز سیدمحمدطاها نبوی – پایه دهم)

۰۹۱۲۴۸۰۲۰۳۴

 • جناب آقای کاظم ملک محمدی (ولی محترم دانش آموز امیرپارسا ملک محمدی – پایه دهم)

  ۰۹۱۲۱۹۷۵۷۸۵

درباره ی علی بدرلو

همچنین ببینید

معرفی واحد متوسطه دوم رهیار – شعبه پونک

  برنامه ها و فعالیت ها   برنامه ریزی و فعالیت های یاددهی- یادگیری کلاس­های …

قالب وردپرس