تصاویر پروژه آمار دانش آموزان پایه هفتم متوسطه دوره اول

تصاویر پروژه آمار دانش آموزان پایه هفتم متوسطه دوره اول

پروژه برتر آمار دانش آموزان پایه هفتم در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ را در ادامه می توانید مشاهده کنید. این پروژه توسط دانش آموز عادل یاورزاده انجام شده است. در این پروژه سعی بر این بوده است که دانش آموزان برای نمودارهای آماری کاربردی در زندگی روزمره خود پیدا کنند و در آن حوزه از طریق پیمایش دانش آموزان کلاس خود به نتیجه گیری برسند.

[tie_slideshow]

[tie_slide] کدام نوشیدنی؟ |

 [/tie_slide]

[tie_slide] کدام درس؟ |

[/tie_slide]

[tie_slide] کدام روز هفته؟ |  [/tie_slide]

[/tie_slideshow]