جشنواره پرتاب موشک دبستان رهیار شعبه عدل

جشنواره پرتاب موشک برای دانش آموزان دوره اول و دوم دبستان، در تاریخ 97/10/26 با هدف ایجاد محیطی شاد​​​​​​​

جشنواره پرتاب موشک برای دانش آموزان دوره اول و دوم دبستان، در تاریخ 97/10/26 با هدف ایجاد محیطی شاد و مفرح، تاکید بر فعالیت گروهی، پرورش خلاقیت دانش آموزان و آشنایی با فرهنگ بازیافت، در زنگ تفریح با حضور معاون ها و معلم ها برگزار گردید.

دانش آموزان طبق راهنمایی که روز قبل از جشنواره به آنها داده شده بود، موشک های جدید طراحی و پیاده سازی کردند. دراین جشنواره تاکید شده بود موشک ها از کاغذهای بازیافتی تهیه شوند و در نهایت بهترین موشک از نظر رنگ آمیزی و طراحی به عنوان بهترین موشک برگزیده گردید.

پرتاب موشک دبستان رهیار شعبه عدلپرتاب موشک دبستان رهیار شعبه عدل


اخبار دبستان رهیار شعبه عدل مجتمع رهیار دبستان دبستان رهیار رهیار مسابقه

نظرات


Top