جشنواره پرتاب موشک دبستان رهیار شعبه عدل

جشنواره پرتاب موشک برای دانش آموزان دوره اول و دوم دبستان، در تاریخ 97/10/26 با هدف ایجاد محیطی شاد​​​​​​​پرتاب موشک

جشنواره پرتاب موشک برای دانش آموزان دوره اول و دوم دبستان، در تاریخ 97/10/26 با هدف ایجاد محیطی شاد و مفرح، تاکید بر فعالیت گروهی، پرورش خلاقیت دانش آموزان و آشنایی با فرهنگ بازیافت، در زنگ تفریح با حضور معاون ها و معلم ها برگزار گردید.

دانش آموزان طبق راهنمایی که روز قبل از جشنواره به آنها داده شده بود، موشک های جدید طراحی و پیاده سازی کردند. دراین جشنواره تاکید شده بود موشک ها از کاغذهای بازیافتی تهیه شوند و در نهایت بهترین موشک از نظر رنگ آمیزی و طراحی به عنوان بهترین موشک برگزیده گردید.

پرتاب موشک دبستان رهیار شعبه عدلپرتاب موشک دبستان رهیار شعبه عدل