جشن شکوفه های سال تحصیلی 98-97 ( پیش دبستان رهیار )

جشن شکوفه های سال تحصیلی 98-97در پیش دبستان رهیار قبل از شروع سال تحصیلی جدید برای نوآموزان رهیار برگزار گردید.
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، پیش دبستان رهیار جشنی رابرای نوگلانی که برای اولین بار لذت حضور در سرای آموزش را تجربه می کردند برگزارکرد.

 در این جشن نوآموزان با شور و شوق بسیار حضورداشتتند و پس از آشنایی با مربیان خود با گروه موسیقی همراه شده و با انجام فعالیتهای متنوع و گوناگون روز شادی را در کنار دوستان خود سپری کردند. در انتها نیز باپذیرایی و اهدای جوایز بدرقه شدند .

این جشن با اهداف زیر برگزار گردید :

1-      آشنایی نوآموزان با محیط پیش دبستان

2-      ایجاد محیطی شاد برای نوآموزان

3-      آشنایی نوآموزان با مربیان خود