شواری دانش آموزی دبستان رهیار شعبه پونک

در دبستان رهیار در روز یکشنبه مورخ 6/8/ 97 در راستای اهداف ذکر شده شورای دانش آموزی تشکیل شد که 73 نفر کاندید شدند.

طبق رای گیری دانش آموزان نه نفر از آن ها به عنوان نماینده انتخاب شدند که نام و پایه ی تحصیلی آن ها در جدول زیر آمده است:

اهداف تشکیل شورا های دانش آموزی:

 

1ـ آماده سازی دانش آموزان برای جامعه پذیری و تمرین مشارکت اجتماعی
2ـ استفاده از توانمندی های مختلف دانش آموزان به مثابه منابع انسانی در اجرای برنامه های درسی
3ـ ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت دانش آموزان
4ـ تمرین کار گروهی
5 ـ صرفه جویی در هزینه های نیروی انسانی موظف
6 ـ ایجاد حس رقابت بین کلاس ها در امر مشارکت در کارهای مدرسه
7 ـ کاهش فاصله بین مسئولین و دانش آموزان و حذف فاصله کلاس و دفتر

در دبستان رهیار در روز یکشنبه مورخ 6/8/ 97  در راستای اهداف ذکر شده شورای دانش آموزی تشکیل شد که 73 نفر کاندید شدند.

طبق رای گیری دانش آموزان نه نفر از آن ها به عنوان نماینده انتخاب شدند که نام و پایه ی تحصیلی آن ها در جدول زیر آمده است:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

کلاس

1

امیرمحمد

نصیری

ششم

میرزاخانی

2

امیرمهدی

سرآبادانی

ششم

وفا

3

هیربد

قائدی

ششم

یوشیج

4

امیرعلی

یحیی

پنجم

اخلاق

5

طاها

حاجی باقری

پنجم

ایمان

6

امیرمحمد

پورسیف

ششم

یوشیج

7

پارسا

پورسالاری

چهارم

بینش

8

امیرحسین

نظیفی

سوم

پرورش

9

ایلیا

علیاری

ششم

یوشیج

 


اخبار دبستان رهیار شعبه پونک مجتمع رهیار دبستان دبستان رهیار مجتمع آموزشی

نظرات


Top