مراسم گرامیداشت روز آتش نشان در سال تحصیلی 98-97 ( پیش دبستان رهیار )

مراسم گرامیداشت روز آتش نشان در سال تحصیلی 98-97 در روز هفتم مهر ماه که به نام روز آتش نشان و ایمنی نام گذاری شده، در مکان پیش دبستان رهیار برگزار گردید.
مراسم گرامیداشت روز آتش نشان در سال تحصیلی 98-97  در روز هفتم مهر ماه که به نام روز آتش نشان و ایمنی نام گذاری شده، در مکان پیش دبستان رهیار برگزار گردید .

به همین مناسبت، هماهنگی هایی جهت آموزش نوآموزان در خصوص رعایت مسایل ایمنیو اطفاء حریق با پرسنل ایستگاه 55 آتش نشانی انجام گردید.

درآن روز آتش نشان ها در رابطه با موارد ایمنی، آشنایی با لباس و کلاه آتشنشان و نحوه استفاده از انواع کپسول ها و ... با نوآموزان صحبت کردند .

نوآموزان با کمک آتش نشان ها به صورت عملی کار با کپسول را یاد گرفتند .

 

و یک روز شاد و هیجان انگیز را در کنار هم تجربه کردند و در انتها از عواملنیروهای آتش نشان قدردانی گردید .