واحد تعالی سازمانی

واحد تعالی سازمانی


ممیزی ارتقای گواهینامه استاندارد ایزو 9001 در مجتمع آموزشی رهیار
ممیزی ارتقای گواهینامه استاندارد ایزو 90...

موفقیت در ممیزی ارتقای گواهینامه استاندارد ایزو 9001 در تابستان 97 در ...

گامی در راستای تحقق مدرسه کیفی
گامی در راستای تحقق مدرسه کیفی

مجتمع آموزشی رهیار در راستای تحقق سند برنامه استراتژیک خود، تبدیل شدن ...

معیارهای مورد نیاز برای دستیابی به مدرسه کیفی چیست؟
معیارهای مورد نیاز برای دستیابی به مدرسه...

معیارهای مورد نیاز برای دستیابی به مدرسه کیفی چیست؟1.در مدرسه ما روابط...

تعداد کل : 3 صفحه 1 از 1
1
 
Top