تماس با ما

آدرس مجتمع آموزشی رهیارو شعبه‌های آن به شرح ذیل می‌باشد. خواهشمند است در ساعات اداری، قبل از مراجعه حضوریcontact us (3).jpg

آدرس مجتمع آموزشی رهیارو شعبه‌های آن به شرح ذیل می‌باشد. خواهشمند است در ساعات اداری، قبل از مراجعه حضوری، با شعبه مورد نظر خود تماس گرفته و از مراجعات غیرضروری به منظور ارائه خدمات بهتر به دانش آموزان خودداری نمایید.

پیش دبستان رهیار شعبه کمالی: تهران - بلوار عدل شمالی - بلوار کمالی - فتح شمالی - کوچه گلبرگ 1 - پلاک 7

شماره تماس: 44497119 - 46047745 - 46043831

دبستان رهیار شعبه پونک: پونک - خیابان عدل شمالی - پایینتر از خیابان میرزابابایی - کوچه شهید هفت لنگ ( گلزار یکم شرقی) پلاک 59  

شماره تماس واحد: 3-44470381 

دبستان رهیار شعبه عدل : پونک - اشرفی اصفهانی - خیابان خوش طینت 

شماره تماس : 44411284  - 44411285

متوسطه دوره اول : 

پونک - خیابان عدل شمالی - پایینتر از خیابان میرزابابایی - کوچه شهید هفت لنگ ( گلزار یکم شرقی) پلاک 59  

شماره تماس واحد: 3-44470381 

متوسطه دروه دوم شعبه پونک: 

پونک - خیابان عدل شمالی - پایینتر از خیابان میرزابابایی - کوچه شهید هفت لنگ ( گلزار یکم شرقی) پلاک 59  

شماره تماس واحد: 3-44470381 

متوسطه دوره دوم شعبه رفسنجان : کرمان - رفسنجان - خیابان ابوذر - کوچه سوم - پلاک 24

شماره تماس: 34282855-034