معماری

متوسطه دوره دوم رهیار- شعبه رفسنجان

واحد متوسطه دوره دوم - شعبه رفسنجان

مجتمع آموزشی رهیار، ازسال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز نموده است. این مجموعه با رویکردهای خاص  آموزشی کیفی خود، در سال ۱۳۹۵ واحد متوسطه دوره دوم  شعبه  رفسنجان را راه اندازی نمود.

نشانی شعبه رفسنجان:

رفسنجان، خیابان ابوذر، کوچه سوم، پلاک ۲۴

 تلفن:

۳۴۲۸۲۸۵۵ (۰۳۴)

قالب وردپرس