افتخارات واحد متوسطه دوره اول

افتخارات واحد متوسطه دوره اول

افتخارآفرینان واحد متوسطه دوره اول رهیار از سال ۸۴ به شرح زیر می باشند:

عنوان مسابقات

رتبه کسب شده

سال تحصیلی

یادداشت

آزمون المپیاد ریاضی نوجوان

راهیابی به مرحله دوم

۹۶-۹۷

راهیابی ۱۰ نفر از دانش آموزان به مرحله دوم المپیاد ریاضی نوجوان

آزمون المپیـاد بین المللی ریاضی IMC

راهیابی به مرحله دوم

۹۶-۹۷

راهیابی ۶ نفر از دانش آموزان به مرحله دوم آزمون المپیـاد بین المللی ریاضی

نمایشنامه خوانی

رتبه اول

۹۶-۹۷

کسب رتبه اول مسابقات نمایشنامه خوانی در منطقه ۵

نقالی

رتبه برتر

۹۶-۹۷

کسب رتبه برتر در رشته نقالی در منطقه ۵

مسابقات شنا

مقام قهرمانی

۹۶-۹۷

سید حسام الدین هاشمیان در ۵ رشته در منطقه ۵

مسابقات شنا

مقام دوم

۹۶-۹۷

ارشیا ملایی در منطقه ۵

مسابقات نمایشنامه خوانی

رتبه اول

۹۶-۹۷

کسب رتبه اول مسابقات نمایشنامه خوانی در سطح استان تهران

آزمون المپیاد ریاضی نوجوان

راهیابی به مرحله دوم

۹۵-۹۶

راهیابی ۱۴ نفر از دانش آموزان به مرحله دوم المپیاد ریاضی نوجوان

آزمون المپیـاد بین المللی ریاضی IMC

راهیابی به مرحله دوم

۹۵-۹۶

راهیابی ۱۲ نفر از دانش آموزان به مرحله دوم آزمون المپیـاد بین المللی ریاضی

نقالی

رتبه اول

۹۵-۹۶

کسب رتبه اول در رشته نقالی در منطقه ۵

موسیقی تکنوازی

رتبه اول

۹۵-۹۶

کسب رتبه اول موسیقی تکنوازی در منطقه ۵

نمایشنامه خوانی

رتبه اول

۹۵-۹۶

کسب رتبه اول مسابقات نمایشنامه خوانی در منطقه ۵

نمایشنامه خوانی

رتبه برتر

۹۵-۹۶

کسب رتبه نمایشنامه خوان برتر در منطقه ۵

مفاهیم قرآنی

رتبه دوم

۹۵-۹۶

کسب رتبه دوم مسابقات مفاهیم قرآنی در منطقه ۵

نمایش عروسکی

رتبه اول

۹۵-۹۶

کسب رتبه اول در نمایش عروسکی منطقه ۵

تئاتر عروسکی

رتبه اول

۹۴-۹۵

کسب رتبه اول تئاتر عروسکی در منطقه ۵

تئاتر صحنه ای

رتبه دوم

۹۴-۹۵

کسب رتبه دوم تئاتر صحنه ای در منطقه ۵

طراحی صحنه

رتبه اول

۹۴-۹۵

کسب رتبه اول طراحی صحنه تئاتر در منطقه ۵

موسیقی تئاتر

رتبه اول

۹۴-۹۵

کسب رتبه اول موسیقی تئاتر در منطقه ۵

مسابقات نمایشنامه خوانی

رتبه اول

۹۴-۹۵

کسب رتبه اول مسابقات نمایشنامه خوانی در منطقه ۵

مسابقات نمایشنامه خوانی

رتبه برتر

۹۴-۹۵

کسب رتبه نمایشنامه خوان برتر در منطقه ۵

بازیگری تئاتر

رتبه دوم

۹۴-۹۵

کسب رتبه دوم بازیگری در منطقه ۵

نهج البلاغه

رتبه اول

۹۴-۹۵

کسب رتبه  اول در مسابقات نهج البلاغه منطقه ۵

صحیفه سجادیه

رتبه اول

۹۴-۹۵

کسب رتبه اول مسابقات صحیفه سجادیه منطقه ۵

مسابقات مفاهیم قرآنی

رتبه دوم

۹۴-۹۵

کسب رتبه دوم مسابقات مفاهیم قرآنی در منطقه ۵

آزمون المپیاد ریاضی نوجوان