معماری

افتخارات واحد متوسطه دوره اول

افتخارآفرینان واحد متوسطه دوره اول رهیار از سال ۸۴ به شرح زیر می باشند:

عنوان مسابقات

رتبه کسب شده

سال تحصیلی

یادداشت

آزمون المپیاد ریاضی نوجوان

راهیابی به مرحله دوم

۹۶-۹۷

راهیابی ۱۰ نفر از دانش آموزان به مرحله دوم المپیاد ریاضی نوجوان

آزمون المپیـاد بین المللی
ریاضی
IMC

راهیابی به مرحله دوم

۹۶-۹۷

راهیابی ۶ نفر از دانش آموزان به مرحله دوم آزمون المپیـاد بین المللی ریاضی

نمایشنامه خوانی

رتبه اول

۹۶-۹۷

کسب رتبه اول مسابقات نمایشنامه
خوانی در منطقه 
۵

نقالی

رتبه برتر

۹۶-۹۷

کسب رتبه برتر در رشته نقالی در
منطقه
۵

مسابقات شنا

مقام قهرمانی

۹۶-۹۷

سید حسام الدین هاشمیان در ۵ رشته در منطقه ۵

مسابقات شنا

مقام دوم

۹۶-۹۷

ارشیا ملایی در منطقه ۵

مسابقات نمایشنامه خوانی

رتبه اول

۹۶-۹۷

کسب رتبه اول مسابقات نمایشنامه
خوانی در سطح استان تهران

آزمون المپیاد ریاضی
نوجوان

راهیابی به مرحله دوم

۹۵-۹۶

راهیابی ۱۴ نفر از دانش آموزان
به مرحله دوم المپیاد ریاضی نوجوان

آزمون المپیـاد بین المللی
ریاضی
IMC

راهیابی به مرحله دوم

۹۵-۹۶

راهیابی ۱۲ نفر از دانش آموزان به مرحله دوم آزمون المپیـاد بین المللی ریاضی

نقالی

رتبه اول

۹۵-۹۶

کسب رتبه اول در رشته نقالی در
منطقه
۵

موسیقی تکنوازی

رتبه اول

۹۵-۹۶

کسب رتبه اول موسیقی تکنوازی در
منطقه
۵

نمایشنامه خوانی

رتبه اول

۹۵-۹۶

کسب رتبه اول مسابقات نمایشنامه
خوانی در منطقه 
۵

نمایشنامه خوانی

رتبه برتر

۹۵-۹۶

کسب رتبه نمایشنامه خوان برتر در
منطقه
۵

مفاهیم قرآنی

رتبه دوم

۹۵-۹۶

کسب رتبه دوم مسابقات مفاهیم
قرآنی در منطقه
۵

نمایش عروسکی

رتبه اول

۹۵-۹۶

کسب رتبه اول در نمایش عروسکی
منطقه
۵

تئاتر عروسکی

رتبه اول

۹۴-۹۵

کسب رتبه اول تئاتر عروسکی در منطقه ۵

تئاتر صحنه ای

رتبه دوم

۹۴-۹۵

کسب رتبه دوم تئاتر صحنه ای در
منطقه
۵

طراحی صحنه

رتبه اول

۹۴-۹۵

کسب رتبه اول طراحی صحنه تئاتر
در منطقه
۵

موسیقی تئاتر

رتبه اول

۹۴-۹۵

کسب رتبه اول موسیقی تئاتر در
منطقه
۵

مسابقات نمایشنامه خوانی

رتبه اول

۹۴-۹۵

کسب رتبه اول مسابقات نمایشنامه
خوانی در منطقه 
۵

مسابقات نمایشنامه خوانی

رتبه برتر

۹۴-۹۵

کسب رتبه نمایشنامه خوان برتر در منطقه ۵

بازیگری تئاتر

رتبه دوم

۹۴-۹۵

کسب رتبه دوم بازیگری در منطقه ۵

نهج البلاغه

رتبه اول

۹۴-۹۵

کسب رتبه  اول در مسابقات نهج البلاغه منطقه ۵

صحیفه سجادیه

رتبه اول

۹۴-۹۵

کسب رتبه اول مسابقات صحیفه سجادیه منطقه ۵

مسابقات مفاهیم قرآنی

رتبه دوم

۹۴-۹۵

کسب رتبه دوم مسابقات مفاهیم
قرآنی در منطقه
۵

آزمون المپیاد ریاضی نوجوان

راهیابی به مرحله دوم

۹۳-۹۴

راهیابی ۴۵ نفر از دانش آموزان
پایه هفتم و هشتم

آزمون المپیـاد بین المللی
ریاضی
IMC

راهیابی
به مرحله دوم

۹۳-۹۴

راهیابی ۲۶ نفر از دانش آموزان
پایه هفتم و هشتم

مسابقات تئاتر

رتبه بازیگری برتر

۹۳-۹۴

کسب رتبه بازیگری برتر تئاتر منطقه ۵

بسکتبال

رتبه سوم

۹۳-۹۴

 کسب رتبه سوم در مسابقات بسکتبال منطقه ۵

حفظ قرآن مجید

رتبه اول

۹۳-۹۲

پایه اول متوسطه ۱

وبلاگ نویسی

رتبه اول

۹۳-۹۲

پایه اول متوسطه ۱

موسیقی تئاتر

رتبه اول

۹۳-۹۲

پایه سوم راهنمایی

داستان نویسی

رتبه دوم

۹۳-۹۲

پایه سوم راهنمایی

بازیگر نقش اول تئاتر

رتبه اول

۹۳-۹۲

پایه سوم راهنمایی

بدمینتون

رتبه دوم

۹۳-۹۲

تیم بدمینتون

هندبال

رتبه دوم

۹۳-۹۲

تیم هندبال

آزمون المپیاد ریاضی نوجوان

راهیابی به مرحله دوم

۹۲-۹۱

مسابقات کشوری (راهیابی۴ نفر به مرحله دوم(

آزمون سنجه

رتبه ۱۰  و ۳۰

۹۲-۹۱

عرفان فکری رتبه ۱۰ کشوری و
سفربد اخوان طاهری رتبه
۳۰ کشوری

آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه سوم منطقه

۹۲-۹۱

پایه دوم راهنمایی

آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه دوم منطقه

۹۲-۹۱

پایه سوم راهنمایی

طراحی

رتبه اول

۹۱-۹۰

پایه سوم راهنمایی

سفالگری

رتبه اول

۹۱-۹۰

پایه سوم راهنمایی

صحیفه سجادیه

رتبه اول

۹۱-۹۰

پایه دوم راهنمایی

داستان نویسی

رتبه دوم

۹۱-۹۰

پایه سوم راهنمایی

حفظ قرآن مجید

رتبه دوم

۹۱-۹۰

پایه اول راهنمایی

مفاهیم

رتبه دوم

۹۱-۹۰

پایه سوم راهنمایی

نهج البلاغه

رتبه دوم

۹۱-۹۰

پایه دوم راهنمایی

طراحی

رتبه دوم

۹۱-۹۰

پایه دوم راهنمایی

شعر

رتبه سوم

۹۱-۹۰

پایه سوم راهنمایی

داستان نویسی

رتبه سوم

۹۱-۹۰

پایه اول راهنمایی

بدمینتون

رتبه سوم

۹۰-۸۹

تیم بدمینتون

بسکتبال

رتبه سوم

۹۰-۸۹

تیم بسکتبال

آزمون علمی کشوری

رتبه اول

۸۹-۸۸

پایه دوم راهنمایی در بین ۲۱۰
مدرسه

آزمون علمی کشوری

رتبه دوم

۸۹-۸۸

پایه اول راهنمایی در بین ۲۲۰
مدرسه

آزمون علمی مرآت

رتبه بیست و دوم

۸۹-۸۸

در بین ۵۰۰ مدرسه برتر کشور

آزمون علمی کشوری

رتبه اول

۸۹-۸۸

 درس ریاضی

آزمون علمی کشوری

رتبه اول

۸۹-۸۸

 درس زبان انگلیسی

آزمون علمی کشوری

رتبه اول

۸۹-۸۸

 درس عربی

مسابقات علمی مدارس غیردولتی

رتبه دوم

۸۹-۸۸

امید میرزا محمدی

مسابقات علمی مدارس
غیردولتی

رتبه سوم

۸۹-۸۸

علیرضا عزیز محمدی

جشنواره نشریات دانش
آموزی

رتبه دوم

۸۹-۸۸

در بین ۶۰۰ نشریه دیواری

جشنواره نشریات دانش
آموزی

رتبه برگزیده

۸۹-۸۸

نیما شفیقی در بخش مصاحبه

جشنواره نشریات دانش
آموزی

رتبه برگزیده

۸۹-۸۸

ارشان عقیلی در بخش عکس

جشنواره نشریات دانش
آموزی

رتبه سوم

۸۹-۸۸

محمدمهدی بهی زادیان در بخش عکس

مسابقات قرآئت قرآن

رتبه سوم

۸۹-۸۸

امیر محمد کریمی

مسابقات بسکتبال

رتبه سوم تیمی

۸۹-۸۸

تیم بسکتبال راهنمایی

مسابقات تئاتر

رتبه اول

۸۷-۸۶

گروه تئاتر راهنمایی رهیار

مسابقات فرهنگی کشوری

رتبه برگزیده

۸۷-۸۶

گروه  نمایش «مجلس تعلیم مبارک»

مسابقات تئاتر

رتبه برگزیده

۸۷-۸۶

بروشور  برتر برای نمایش «مجلس تعلیم مبارک»

مسابقات تنیس روی میز

رتبه سوم تیمی

۸۷-۸۶

تیم تنیس روی میز راهنمایی

مسابقات بدمینتون

رتبه سوم تیمی

۸۷-۸۶

تیم بدمینتون راهنمایی

مسابقات آمادگی جسمانی

رتبه سوم انفرادی

۸۷-۸۶

مهران تربتی نیا

مسابقات تئاتر

رتبه اول

۸۶-۸۵

متین عزیزپور

مسابقات آمادگی جسمانی

رتبه اول انفرادی

۸۶-۸۵

مهران تربتی نیا

مسابقات شنا

رتبه اول انفرادی

۸۶-۸۵

نیما جهانشاهی

مسابقات تنیس روی میز

رتبه اول تیمی

۸۶-۸۵

تیم تنیس روی میز راهنمایی

مسابقات آمادگی جسمانی

رتبه دوم تیمی

۸۶-۸۵

تیم آمادگی جسمانی راهنمایی

مسابقات آمادگی جسمانی

رتبه دوم انفرادی

۸۶-۸۵

حمید ثابتی

مسابقات آمادگی جسمانی

رتبه دوم انفرادی

۸۶-۸۵

نوین شاهرودی

مسابقات تنیس روی میز

رتبه سوم تیمی

۸۶-۸۵

تیم تنیس  روی میز راهنمایی

مسابقات تئاتر

رتبه سوم

۸۵-۸۴

گروه تئاتر راهنمایی رهیار

 

درباره ی علی برادران

همچنین ببینید

تصاویر پروژه آمار دانش آموزان پایه هفتم متوسطه دوره اول

پروژه برتر آمار دانش آموزان پایه هفتم در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ را در ادامه می …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس