واحدهای آموزشی

جلسه آموزش خانواده و معرفی کادر، در سال تحصیلی 98-97 (پیش دبستان رهیار)

جلسه آموزش خانواده و معرفی کادر، در سال تحصیلی 98-97 (پیش دبستان رهیار)

جلسه آموزش خانواده و معرفی کادر، در سال تحصیلی 98-97  در  مقطع پیش دبستان، .اقع در محل پیش دبستان رهیار برگزار گردید.


مراسم گرامیداشت روز آتش نشان در سال تحصیلی 98-97 ( پیش دبستان رهیار )

مراسم گرامیداشت روز آتش نشان در سال تحصیلی 98-97 ( پیش دبستان رهیار )

مراسم گرامیداشت روز آتش نشان در سال تحصیلی 98-97 در روز هفتم مهر ماه که به نام روز آتش نشان و ایمنی نام گذاری شده، در مکان پیش دبستان رهیار برگزار گردید.


هرم غذایی - پایه سوم - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

هرم غذایی - پایه سوم - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

هرم غذایی - پایه سوم - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

منتخبین شورای دانش آموزی سال تحصیلی ۹۷- ۹۶ در واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

منتخبین شورای دانش آموزی سال تحصیلی ۹۷- ۹۶ در واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

جشن شکوفه ها - پایه اول - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

جشن شکوفه ها - پایه اول - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

جشن شکوفه ها - پایه اول - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

برنامه هفتگی سال تحصیلی ۹۷- ۹۶، واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

برنامه هفتگی سال تحصیلی ۹۷- ۹۶، واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

برنامه هفتگی سال تحصیلی ۹۷- ۹۶، واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

اولین جلسه آموزش خانواده متوسطه دوره اول

اولین جلسه آموزش خانواده متوسطه دوره اول

شروع مسابقات سه گانه متوسطه دوره اول

شروع مسابقات سه گانه متوسطه دوره اول

معرفی دپارتمان قرآن مجید

معرفی دپارتمان قرآن مجید

معرفی دپارتمان قرآن مجید